TİCARİ TASARIM

Kent içerisinde belirli akslar üzerinde farklı bölgelere konumlandırılan tekil mağaza ölçeğindeki ticari yapılar,kentin kamusallığını arttırmak anlamında oldukça önemli bir işleve sahip.Bu yapıların karma kullanımlı kompleks yapılar içerisinde kurgulanmasında firmamıza düşen görev,söz konusu kamusallığı yapı ölçeğinde arttıracak çözümler üretmesi diyebiliriz.Bu bağlamda firmamızher bir adımda kamusallığı ve mekanın bütünün verimli bir biçimde kullanılmasını sağlayacak tasarımlar oluşturmalı ve her bir aşamada bunu arttıracakkeyifli ve esnek mekanlar tasarlamaktır.

TİCARİ TASARIM
FİYAT TEKLİFİ ALIN